Persondatapolitik

Vælg emne:

Persondatapolitik for Kunder af PH Maskinsalg & Service A/S

​Sidst opdateret: 21. marts 2019

 

​Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos

PH Maskinsalg & Service A/S, CVR-nr. 28 70 43 99 (herefter ”Selskabet”).

​Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Se mere herunder

​Oversigt:

1. Generelt

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

  1. Kontakt

 

1. Generelt

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

Personoplysninger

1.1 Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger som vi indsamler bruges til, at identificere dig som kunde, samt levere de services, du har købt af os.

PH maskinsalg & Service A/S Højvangen 29

3480 Fredensborg

TLF 49139184.

Fax. 49138090.

E-mail: dw@phmaskinsalg.dk

​De personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

​1.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består.

Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til, at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

​1.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil, som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

​Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Det kan f.eks. være i forbindelse med inddragelse af underleverandører eller levering af varer i forbindelse med gennemførelse af en kontrakt.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

1.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til, at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til, at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

1.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til, at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.

N

Altid sikker maskindrift

N

Professionel service

N

Over 20 års erfaring

N

Høj leveringssikkerhed

Udforsk vore mærker: