Finansiering

Finansiering/leasing

PH Maskinsalg & Service A/S har tæt samarbejde med flere anerkendte danske finansierings virksomheder og vi kan derfor altid finde den bedste løsning til den konkrete maskine og den enkelte kunde.

PH Maskinsalg & Service A/S formidler leasingaftaler og det er vores mål, at have de mest kompetente leasingselskaber så vi kan give vores kunder størst muligt økonomisk handlefrihed

HVAD ER LEASING?

Leasing er en slags lejeaftale, hvor leasingselskabet har ejendomsretten over et aktiv, og overlader brugsretten til kunden i en aftalt periode, og til en aftalt pris.

FINANSIEL LEASING

Er den rene finansiering af et aktiv, og dermed det der er mest sammenligneligt med lånefinansiering.

OPERATIONEL LEASING

Ved operationel leasing er selve finansieringen ofte sammenkædet med, at en række serviceydelser er inkluderet i den månedlige leje.

HVORFOR LEASING?

  • Der frigøres kapital
  • 100 % fradragsberettiget
  • Minimale omkostninger sammenlignet med lån

HVEM KAN LEASE?

Alle selskaber og enkeltmandsvirksomheder med et CVR nr.

LEASINGPERIODE

Afhængig af pris og den forventede nedslidning af udstyret, vælges den ønskede leasingperiode i samråd med leasingudbyderen.

VED LEASINGPERIODENS UDLØB

Afhængig af den enkelte aftale kan der være forskellige afslutningsmodeller. Normalt forpligter kunden sig til, at anvise en køber af udstyret (normalt kunden selv)

LÅN OG KØBEKONTRAKTER

  • Virksomheden/kunden ejer aktivet og kan afskrive skattemæssigt på det.
  • Kun rentedelen af ydelsen er fradragsberettiget.
  • Kan indebære relativt høje, ikke fradragsberettigede etableringsomkostninger.

HVORDAN KOMMER DU I GANG?

Kontakt PH Maskinsalg & Service A/S og vi vil lave en beregning på det ønskede aktiv. Er beregningen attraktiv, formidler vi en aftale med leasingudbyderen.